Razkrivajo se nove medijske manipulacije in kršenje zakona na RTV Slovenija

objavil Glasno3 dne 27.09.2018

Javna RTV ostaja poligon za zaščito interesov vodstva in njihovih simpatizerjev. Gre za nevzdržno ignoranco, aroganco in kršenje zakona. Eden od načinov manipulacije, ki se ga RTV Slovenija poslužuje, je tudi selektivno objavljanje zgolj tistih novic, ki jim ustrezajo, in sistematično zamolčevanje drugih, ki jim niso po volji. RTV Slovenija s tem krši Zakon o Radioteleviziji Slovenija, ki v 5. členu določa, da morajo novinarke in novinarji ter urednice in uredniki “zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj”. Glede na veliko število prijavljenih primerov, ki smo jih v gibanju GLASNO! prejeli v 14 dneh od naše ustanovitve, argumentirano ugotavljamo, da je manipuliranje s selekcijo prikazanega in zamolčanega na RTV Slovenija dnevna praksa.

Člani gibanja GLASNO! opazili hude kršitve na MMC RTV

V nadaljevanju vam predstavljamo manipulacije, ki so si jih privoščili na multimedijskem portalu MMC RTV Slovenija z izjavama za javnost, ki sta ju ločeno sprejeli stanovski novinarski združenji, in sicer eno Združenje novinarjev in publicistov ter drugo Društvo novinarjev Slovenije.

19. 9. 2018 je Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) v medije poslalo izjavo, v kateri so pozvali generalnega direktorja in programski svet RTV Slovenija k razrešitvi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev zaradi pristranskih obravnav in sumov sodelovanja s tajno politično policijo bivšega totalitarnega režima. Izjava ali njen povzetek na portalu MMC RTV ni bila objavljena. Celotno izjavo ZNP si lahko preberete na tej povezavi.

24. 9. 2018 je Društvo novinarjev Slovenije (DNS) dalo izjavo, v kateri varuhinjo branijo na način, da nasprotujejo razpravam programskega sveta RTV Slovenija o delu urednikov in varuhinje, prav tako pa se ne strinjajo, da bi o delu RTV Slovenija razpravljal pristojni odbor Državnega zbora RS. Povzetek te izjave je bil na portalu MMC RTV obljavljen takoj, že isti dan zjutraj, kot uokvirjena novica v sklopu najave seje programskega sveta in kasneje poročila o dogajanju na programskem svetu.

Na spodnji fotografiji si lahko ogledate izsek stanja na portalu, kot je bil zajet 24. 9. 2018. Vidimo, da je objavljen zgolj povzetek izjave DNS.

Povzetek izjave DNS objavljen takoj, stanje 24. 9. 2018

Medtem, ko je RTV pohitela z objavo dopisa Društva novinarjev Slovenije, v katerem obračunava z vsakršnim še tako dobro argumentiranim poskusom kritike dela Ilinke Todorovski in RTV Slovenija, pa je “Poziv Združenja novinarjev in publicistov generalnemu direktorju in programskemu svetu RTV k razrešitvi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev” zatajila.

RTV Slovenija s selekcijo (ne)objavljenih novic manipulira z javnostjo

Seveda je razumljivo, zakaj se je to zgodilo, a povsem nesprejemljivo in za javni medij nedopustno. Mnenje DNS je bilo objavljeno zato, ker je ugodno za varuhinjo Ilinko Todorovski. V tem mnenju med drugim dogmatično zapišejo, da se s posameznimi odločitvami varuhinje ne polemizira. Pri tem verjetno merijo na reakcije velikega dela javnosti, ki varuhinji argumentirano dokazuje pristranskost in politično motiviranost pri obravnavi primera dr. Jožeta Možine. Poziv ZNP k razrešitvi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev pa si po odločitvi MMC RTV ni zaslužil objave najverjetneje zato, ker je za varuhinjo neugoden, in, za razliko od dopisa DNS, tudi dobro argumentiran in opremljen z dejstvi. V tem pozivu varuhinji med drugim očitajo, da deluje izrazito pristransko in da ne uživa zaupanja tudi zaradi informacij, da je bila sodelavka tajne politične policije totalitarnega režima. Naj spomnimo, da je varuhinja novinarske zapise, ki so skregani z zdravo pametjo, ne samo z načeli novinarske etike (Matej Šurc v oddaji »Labirinti sveta«, denimo pol Slovenije označi za klerofašistično), pospremila z nujo po razpravi znotraj uredništev, medtem ko proti Možini zaradi pogovora z Dežmanom uprizarja gonjo brez slehernih argumentov.

Naknadno spreminjanje “novice” z namenom prikrivanja kršitve

A zgodba se tu še ne konča. Ker so na RTV Slovenija prišle upravičene pritožbe nad takšnim selektivnim (ne)objavljanjem izjav stanovskih združenj, so se poslužili nove manipulacije, s katero so želeli prikriti svoje nezakonito ravnanje. Informacijo o mnenju ZNP so naknadno, to je 26. 9. 2018 zvečer ali 27. 9. 2018 zjutraj, pripeli k že omenjeni stari “novici” o poročilu s seje programskega sveta iz 24. 9. 2018. Jasno je, da te “novice” že dolgo ni več na prvih straneh in da starih “novic” s starimi naslovi tudi nihče več ne bere. Informacijo o izjavi ZNP so torej na RTV Slovenija objavili z več kot tedensko zamudo, zgolj zaradi vse glasnejših opozoril in zato, da bi prikrili očitno manipulacijo, pri čemer so jo pripeli k najmanj dva dneva stari objavi, informacijo o izjavi DNS pa so objavili takoj, ko je bila posredovana v javnost. Poleg tega so izjavo ZNP povzeli le delno, saj so povsem zamolčali, da je ZNP zahtevala razrešitev varuhinje tudi zaradi sumov sodelovanja s tajno politično policijo SDV.

Na spodnji fotografiji si lahko ogledate izsek stanja na portalu, kot je bil zajet 27. 9. 2018. Vidimo, da je objavljen nedosleden povzetek izjave ZNP in skrajšana verzija povzetka izjave DNS.

Po več kot tednu dni naposled objavljen tudi povzetek izjave ZNP, stanje 27. 9. 2018

Ob tem ugotavljamo tudi, da ima RTV Slovenija možnost manipuliranja že sistemsko vgrajeno v svoje tehnične sisteme. Pri omenjeni, sedaj že stari “novici” na MMC portalu, ki je bila nedvomno popravljena 26. ali 27. 9. 2018, je naveden lažen podatek, da je bil zadnji poseg v vsebino opravljen 24. 9. 2018 ob 18:31. To pomeni, da jim že uredniški sistem omogoča za bralce netransparentno manipuliranje z naknadnim spreminjanjem objav, pri čemer čas zadnjega posega bralcem ni verodostojno prikazan.

Opisano stanje na MMC RTV portalu je lepo razvidno na spodnji sliki. V rdečem okviru vidimo, da je čas zadnjega posega še vedno 24. 9. 2018 ob 18:31, čeprav je prišlo do sprememb tudi še vsaj dva dneva ali več kasneje. Mimogrede pa v modrem okviru vidimo tudi, kako se izjava DNS poudarja že ob samem naslovu članka, medtem ko izjava ZNP na tem mestu ni omenjena.

Lažen datum zadnjega posega in diskriminatorno promoviranje izjave DNS

Brisanje komentarjev v podporo dr. Jožetu Možini

Pa tudi tukaj se zgodba še ne konča. Dobili smo tudi podatke, da so se pod omenjeno najavo seje programskega sveta, ki je bila objavljena 24. 9. 2018 ob 8:24, kmalu po objavi pojavili komentarji bralcev, ki so bili zelo pozitivni za dr. Jožeta Možino in tudi na zelo dostojnem nivoju. Imeli so tudi visoko pozitivno podporo bralcev. Ti komentarji so bili prav kmalu, še isti dan, očitno uredniško izbrisani in jih tudi sedaj na portalu ni več.

Torej, navedno navaja k zaključku, da se RTV Slovenija očitno na vseh ravneh, tako strateško kot operativno trudi, da bi prikazovala zlagano sliko. Vse informacije tudi kažejo, da dela to zavestno in namenoma. A zavedati se mora, da številne gledalce in poslušalce, ki tako pristransko in manipulativno “javno” RTV plačujejo, mineva potrpljenje. Dogajanje poslušalce in gledalce sili v razmislek, da si bodo svojo z ustavo in zakonom zagotovljeno pravico morali uveljavljati tudi na sodišču. RTV na način, ki je opisan, enostavno prezre in prezira vse tiste, ki še imajo pogum dvigniti glas proti omejevanju svobode govora in enostranskem razumevanju poslanstva javne RTV.

Primer očitnega kršenja zakona, poklicnih meril in programskih standardov bomo posredovali v obravnavo varuhinji, generalnemu direktorju RTV Slovenija in programskemu svetu ter seznanili tudi druge pristojne v Republiki Sloveniji.