»Nisem poslušal intervjuja, a vseeno vem« - analiza poročanja RTV Slovenija s protesta borcev v Kopru

objavil Glasno3 dne 06.10.2018

Zveza borcev za vrednote NOB in revolucije je 2. 8. 2018 v Kopru organizirala protestni shod proti javni televiziji. O dogodku je poročala tudi RTV Slovenija v osrednji večerni informativni oddaji Odmevi. Ker je dogodek skoraj v celoti posnet s strani TOPTV in nekaterih udeležencev, posnetki pa javno objavljeni, si je mogoče ustvariti zelo avtentičen vtis o resničnem dogajanju na protestih. Objektivno sliko o dogajanju bi moralo dati tudi poročanje RTV Slovenija, ki je v oddaji Odmevi še isti dan poročala o dogodku. A ni bilo tako. Poročanje je bilo neobjektivno, pristransko, necelovito in neprofesionalno. Utemeljitve so podane v nadaljevanju.

Na dogodku žalitve, nestrpnost, hujskaštvo in grožnje

Iz javno dostopnih posnetkov dogodka so razvidna naslednja sporočila, bodisi s strani nastopajočih bodisi s strani udeležencev:

 • da so oddaje dr. Jožeta Možine same laži, brez argumentov, kaj konkretno naj bi bila laž;
 • večkrat izražene zahteve, da se oddaje dr. Jožeta Možine ukinejo;
 • izražena nuja, da se napiše nov zakon o RTV Slovenija;
 • žalitve dr. Jožeta Dežmana in nekaterih političnih strank;
 • poziv, da se dr. Jožeta Možino, dr. Jožeta Dežmana in RTV Slovenija “onesposobi” z množičnimi tožbami;
 • poziv k prenehanju plačevanja RTV prispevka, dokler zahteve borcev ne bodo izpolnjene, pri čemer je glavna zahteva da se odstrani dr. Jožeta Možino;
 • hujskanje k nasilju, na nekoliko prikrit način že s strani govorca;
 • grožnje dr. Jožetu Možini in dr. Jožetu Dežmanu med udeleženci protestov;
 • grobo odganjanje novinarjev druge medijske hiše s strani predsednika borcev;
 • neprofesionalno ravnanje novinarke RTV Slovenija v smislu pristranskega pristopa in popravljanja izjav gosta, predsednika borcev;
 • uporaba simbolov, zastav in pesmi totalitarnega komunističnega režima.

Vzdušje med udeleženci je bilo navijaško in, po slišanih reakcijah sodeč, tudi zelo nestrpno.

Povzetek dogajanja z bistvenimi sporočili govorcev in udeležencev

V nadaljevanju prikazujemo kratek povzetek dogajanja na način, da pojasnimo večino zgoraj zapisanih sporočil nastopajočih in udeležencev.

Osrednji govornik na protestu je bil predsednik borcev Tit Turnšek, ki je zatrdil, da Možina v svojih oddajah že predolgo “trosi neresnice”. Ni pa natančno navedel, kaj od povedanega ali izrečenega v oddajah dr. Jožeta Možine ni res. Ostal je na nivoju splošnih očitkov in trditve, da sta Možina in Dežman “partizanski boj enačila z okupatorjem”.

V zvezi z nekonkretnostjo očitkov je zanimiva izjava udeleženca, ki je na vprašanje, ali je poslušal Možinov intervju, odgovoril: “Ne, ga nisem, a vseeno vem. Mislim, da si javna televizija ne bi smela privoščit kaj takega.” Postavi se vprašanje, koliko udeležencev si je sploh ogledalo intervju, ki je bil povod za protest, pa so kljub temu kritizirali ali celo grozili.

Predsednik borcev je menil, da si RTV Slovenija postopno prilaščajo slovenski škofje, a ni utemeljil, zakaj misli tako. Nato je nadaljeval z glavnima zahtevama protesta, in sicer ukinitev oddaj dr. Jožeta Možine in spremembo zakona o RTV Slovenija.

Še bolj napadalno in hujskaško je nastopil igralec Boris Kobal, ki je najprej obračunal z vsemi sosednjimi državami in jim očital obujanje neofašizma in neonacizma.

Italijanskemu notranjemu ministru kar pripiše, da vidi rešitev migrantske krize v tem, da se begunce “podavi in potopi v morje”.

Slišati je bilo tudi več žalitev dr. Jožeta Dežmana, celo v kontekstu primerjave z visokim nacističnim voditeljem. Po izjavi govorca Borisa Kobala naj bi bil dr. Jože Dežman “zelo podoben Himmlerju”. Izjava je vzbudila glasno odobravanje s strani udeležencev.

Boris Kobal je napadel tudi vodstvo RTV Slovenija in povedal, da ga je “strah kaj je v glavah ljudi, ki vodijo RTV Slovenija”.

Še posebej hujskaško je nastopil s pozivom, da je potrebno dr. Jožeta Dežmana, dr. Jožeta Možino in vodstvo RTV Slovenija “tožit” in “onesposobit”. Izrečeno je zvenelo grozeče in sovražno, še posebej ob dejstvu, da se lahko v nestrpnem razpoloženju, kakršno je vladalo med udeleženci, takšen poziv k “onesposobitvi” sprevrže tudi v bistveno hujšo obliko.

Kobal je nadaljeval s hujskanjem in vpletel tudi že nasilje. “Jaz nisem za nasilje, absolutno ne, a vse ima svoje meje.”

Borcem je sugeriral, da prenehajo plačevati prispevek RTV-ju, vse dokler ne pride do zamenjave dr. Jožeta Možine in do opravičila borcem. Končal je s standardnim pozdravom na tem protestu “Smrt fašizmu!”.

Na dogodku je nastopil tudi Dušan Puh. Ker njegov govor v razpoložljivih virih ni v celoti posnet, ga povzemamo s spletne strani zveze borcev. Zatrdil je, da sta dr. Jože Možina in dr. Jože Dežman sokriva praktično za vse žrtve 2. svetovne vojne, vključno z žrtvami Hirošime in Nagasakija. Besedilo je prikazano na spodnji sliki.

Iz govora Dušana Puha na protestu borcev

Na dogodku so vihrali simboli komunizma, ki ga je Evropski parlament v resoluciji jasno opredelil kot enega od treh totalitarizmov, ki so krivi za milijone pregnanih, zaprtih, mučenih in ubitih žrtev v 20. stoletju. Udeleženci so s transparenti izražali tudi konkretne grožnje dr. Jožetu Možini in dr. Jožetu Dežmanu, ki naj bi bila po njihovem “na poti mučeništva”. Sporočilo je grozljivo, še posebej, če se spomnimo, kako so komunistični revolucionarji med in po drugi svetovni vojni na grozovite načine z mučenjem ubijali številne povsem nedolžne civiliste.

Novinarka RTV Slovenija s predsednikom borcev snema izjavo

Po dogodku je k predsedniku borcev pristopila novinarka RTV Slovenija Sabina Francek Ivović in mu postavila nekaj vprašanj. Vprašanja izražajo vnaprejšnjo opredeljenost novinarke, ki očitno simpatizira z osnovno tezo borcev, da na RTV Slovenija prihaja do potvarjanja zgodovinskih dejstev. Ni pa vprašala, katera dejstva naj bi to bila in katere konkretne laži borci očitajo dr. Jožetu Možini in dr. Jožetu Dežmanu, kar bi bilo ob vrsti nekonkretnih očitkov nujno. Novinarka postavi tudi vprašanje, če borce motijo nacistični in fašistični simboli, pri čemer ni jasno, kje jih je zasledila in na kateri dogodek se vprašanje nanaša. Da to sploh ni tema tega protesta, je slutiti tudi iz odgovora predsednika borcev, ki o tem ne reče nič. V luči aktualnega dogodka bi bilo zagotovo bolj smiselno vprašanje o komunističnih simbolih, ki jih je bilo na dogodku obilo. A tega vprašanja novinarka ni postavila. Novinarka hkrati poskuša “popraviti” izjavo gosta na način, da ga prosi, da izjavo ponovi na drugačen način, kar potem z gostom tudi izvedeta. V posnetku se pokaže tudi surovost predsednika borcev, ki grobo odžene novinarko Nova24TV, kar je dejanje, ki ga novinarji in novinarska združenja običajno solidarno obsodijo, a novinarka RTV Slovenija na to ni reagirala.

Poročanje RTV Slovenija o dogodku neverodostojno

O dogodku je poročala RTV Slovenija 2.8.2018 v osrednji večerni informativni oddaji Odmevi, ki jo je vodila dr. Rosvita Pesek. Voditeljica je s ponovitvijo v vabilu na protest zapisanih razlogov za shod podrobno uvedla prispevek novinarke Sabine Francek Ivović. Novinarka je v prispevku protest prikazala bistveno bolj pozitivno, kot je bilo videti na dogodku samem.

Dejstvo je, in to lahko vsak gledalec nedvoumno ugotovi, da kaže prispevek povsem drugačno sliko od resničnega dogajanja. Na dokaj simpatičen način je bilo povedano, da so udeleženci poudarili pomen vrednot NOB, dvignili glas proti spreminjanju zgodovinskih dejstev in da želijo v zvezi borcev pripraviti zakon, ki bi prepovedal uporabo fašističnih in nacističnih simbolov ter sovražni govor v medijih. Zamolčane pa so bile vse žalitve, grožnje, obkladanje z neofašizmom in neonacizmom, hujskanje udeležencev proti konkretnim osebam, grobo odganjanje novinarke druge medijske hiše, pozivanje k neplačevanju RTV prispevka, zahteva po spremembi zakona o RTV Slovenija ter celo osnovna zahteva predsednika borcev, da je potrebno oddaje dr. Jožeta Možine ukiniti.

Sklep

Poročanje, ko ga je v primeru teh protestov pripravila RTV Slovenija, ni objektivno medijsko poročanje. V prispevku novinarke gledalec ni dobil niti občutka o resničnem dogajanju in še manj celovito sliko dogodkov. Novinarka je ravnala pristransko. To je v nasprotju z namenom in poslanstvom javnega medija, zakonom, poklicnimi merili in načeli novinarske etike in programskimi standardi. Že Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da morajo ustvarjalci programov spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost ter uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev.

Od vodstva javnega medija RTV Slovenija pričakujemo, da bo javnosti transparentno pojasnilo svoje stališče do objavljenega prispevka v luči določb zakona, poklicnih meril in programskih standardov. Pričakujemo tudi, da bo javnost seznanilo s konkretnimi ukrepi ki bodo zagotovili da se takšno ravnanje ustvarjalcev programov RTV Slovenija ne bo več ponovilo.


Za celotno razumevanje dogajanja na protestih si lahko gledalci pomagajo z naslednjimi viri (stanje 4.10.2018, ne jamčimo, da bodo povezave vedno delovale, ker viri niso v upravljanju gibanja GLASNO!):