Dva predsednika vlade v Dnevniku TV Slovenija - analitična primerjava

objavil Glasno2 dne 03.04.2020

S to analizo, ki smo jo pripravili v gibanju GLASNO!, ponujamo konkretne dokaze, da Televizija Slovenija pri posredovanju informacij o predsedniku vlade RS vodi konstantno informacijsko vojno proti Janezu Janši. Analizirali smo, kako kamera TV Slovenija predstavi dva predsednika slovenske vlade, Marjana Šarca in Janeza Janšo od januarja do konca marca 2020. Omejili smo se zgolj na najbolj gledano oddajo – Dnevnik TV Slovenija ob 19h.

Preučili smo nekaj specialnih načinov oblikovanja televizijskega sporočila, ki jih omogoča manipuliranje s kamero (sliko) in zvokom v montaži televizijskega posnetka. Večina gledalcev teh posebnih  »sporočil« ne opazi in ne zazna njihovega vpliva na vsebino oddaje; dejansko pa pomembno delujejo na zavest gledalca in na njegovo vrednotenje prikazane vsebine. Pogosto gledalci opazijo le bolj očitne vsebinske pristranosti, ki jih žal tudi ne manjka.

Tu opišemo dva glavna načina manipulacije. Bralca prosimo za pozornost na detajle, čeprav opis zahteva nekaj strokovnega izrazja iz teorije filma in televizije.

 

1 Manipuliranje s kamero in »planom«. Šarec od blizu, Janša v daljavi

»Plan« se v teoriji filma imenuje izrez prizora, ki ga kamera zajame glede na velikost človeške postave v njem. Javna osebnost, ki nastopa v posnetku, bistveno komunicira ne samo s svojo izjavo, ampak prav tako z nebesedno komunikacijo: z izrazom obraza, oči, ust, nasmeha itn. Snemalci in režiserji zelo dobro vedo, da k jedru televizijskega sporočila spadajo vse te prvine in z njimi vsakodnevno profesionalno upravljajo. To so izrazna sredstva njihove govorice. Televizijsko sporočilo, ki želi govorca prikazati optimalno, zato vedno uporablja t.i. veliki ali bližnji plan (v televizijski govorici »P5«), ki zajame vse omenjene detajle. Vsi posnetki Marjana Šarca v prvih treh mesecih 2020 so posneti v takšnem bližnjem planu.

Da navzočnost tolmačke za gluhe pri tem nima pomembne vloge, dokazujeta spodnja posnetka. Celo tolmačka je na obeh posnetkih ista, toda kamera je za Janeza Janšo izbrala oddaljen plan. Razlika je diskriminatorna:

TV Dnevnik, 27. 1. 2020, Šarec ob odstopu TV Dnevnik, 27. 1. 2020, ob odstopu
TV Dnevnik, 29. 3. 2020, Janša izjava TV Dnevnik, 29. 3. 2020

Ko kamera snema osebo od daleč, tako da slika prikazuje celotno postavo osebe z nekaj okolice, se takšen izrez slike imenuje splošni plan ali »total«. V njem daje kamera poudarek govorčevi okolici in prostoru, komunikacija govorčevega obraza pa je izgubljena. Vsi posnetki Janeza Janše kot predsednika vlade so posneti v takšnem oddaljenem, splošnem planu (poleg mnogih drobnejših diverzij televizijske montaže, npr. nenehno ponavljanje posnetka vlade z zaščitnimi maskami ipd.):

TV Dnevnik, 10. 1. 2020 TV Dnevnik, 10. 1. 2020
TV Dnevnik, 3. 3. 2020, ob prisegi PV TV Dnevnik, 3. 3. 2020, ob prisegi PV
TV Dnevnik, 21. 1. 2020 TV Dnevnik, 21. 1. 2020
TV Dnevnik, 21. 3. 2020 TV Dnevnik, 21. 3. 2020
TV Dnevnik, 22. 1. 2020 TV Dnevnik, 22. 1. 2020
TV Dnevnik, 21. 3. 2020 TV Dnevnik, 21. 3. 2020
TV Dnevnik, 10. 3. 2020 TV Dnevnik, 10. 3. 2020
TV Dnevnik, 22. 3. 2020 TV Dnevnik, 22. 3. 2020

Nemara edini posnetek izjave Janeza Janše kot predsednika vlade, ki je narejen po običajnih standardih, je odlomek njegovega nagovora parlamentu pred izvolitvijo nove vlade 13. 3. 2020. Že dan zatem je Janša izgubljen v širokem, splošnem planu kamere:

TV Dnevnik, 13. 3. 2020 TV Dnevnik, 13. 3. 2020
TV Dnevnik, 14. 3. 2020 TV Dnevnik, 14. 3. 2020

Da TV Slovenija prikazuje nekdanjega in sedanjega premierja diskriminatorno, je najbolj razvidno iz posnetkov obeh v TV Dnevniku dne 12. 3. 2020, ko je dotedanji predsednik vlade razglasil epidemijo, novi predsednik pa je že najavljal ukrepe:

Poročila ob petih, 12. 3. 2020 Poročila ob petih, 12. 3. 2020
Poročila ob petih,12. 3. 2020 Poročila ob petih,12. 3. 2020

TV Slovenija se evidentno bori proti obrazu Janeza Janše. Skoraj nikoli ne prikaže obraza predsednika vlade v t.i. bližnjem ali velikem planu. Tak prikaz je bil vedno rezerviran za politike levih strank, celo za sprotne izjave Luke Meseca, Mateja Vatovca in drugih Janševih kritikov v času epidemije. Prav gornji sliki kažeta, da stanje epidemjije in socialna distanca pri tem ne igrata bistvene vloge. Kadar hočejo, snemalci posnamejo celo drobne detajle javnih osebnosti.

 

2 Odvzem glasu, odvzem slike

Druga strategija, ki jo javna TV Slovenija zlorablja za informacijsko blokiranje Janeza Janše, je odvzem glasu iz posnetka: namesto politika, ki je izjavo podal, slišimo glas novinarja, ki izjavo povzema, posreduje. Ta tehnika je za televizijski medij običajna, saj je mnoge informacije treba povzeti, strniti, predstaviti bistveno. Tu zadenemo v nevralgično točko televizijskega poročanja, ki je izrazito etične narave: ali televizijski uredniki in montažerji, ki sestavljajo sliko in zvok, ravnajo pri tem objektivno, politično nepristransko: ali poskrbijo za enakovreden prikaz primerljivih pojavov in osebnosti v življenju države?

Ko je vlada dne 21. 3. 2020 sprejela ukrepe za dodatno nagrajevanje zaposlenih v najbolj kritičnih dejavnostih boja proti epidemiji in zmanjšala plače funkcionarjem za 30%, ni Dnevnik TV Slovenija namenil Janezu Janši niti sekunde, da bi vsaj del tega sporočila prišel do državljanov neposredno od samega predsednika vlade. Glavne informacije je v celoti povzela novinarka.

Dnevnik 21. 3. 2020 Dnevnik 21. 3. 2020

Namesto izjave Janeza Janše je vse informacije o nagrajevanju najbolj obremenjenih v boju proti epidemijji povzela novinarka.
Državljani niso nobene od teh pozitivnih, za mnoge razveseljivih informacij slišali neposredno iz ust Janeza Janše.
Ob tako pomembnih informacijah ga posnetek ni prikazal ne s sliko ne z glasom.

Pri predsednikih prejšnjih, levih vlad TVS tega nikoli ni delala. Nasprotno. Vsebinsko še tako borne in tavtološke stavke Marjana Šarca so vedno predvajali s sliko in glasom, tako da je državljane neposredno nagovarjal. Prikaz informacij, kot jih je podala novinarka, je bil v dnevniku 21. 3. 2020 sam po sebi povsem korekten; toda celotno sporočilo je bilo s tem, kar je v njem manjkalo, glede na splošno prakso TVS izjemno krivično. Primerjajmo ga z izjavo Marjana Šarca o izstopu Mira Cerarja.

Dnevnik, 2. 3. 2020 Dnevnik, 2. 3. 2020

Celo za politični dogodek stranskega pomena, ko je iz stranke SMC izstopil Miro Cerar, je TVS Marjanu Šarcu omogočila, da so državljani slišali njegovo politično presojo neposredno iz njegovih ust.
Kamera je zajela predsednika vlade v odstopu v bližnjem planu z originalnim zvokom v kadru.

Najbolj devianten primer medijskega sabotiranja Janševih sporočil nudi TV Dnevnik z dne 24. 3. 2020, ko je vlada RS sprejela sveženj ukrepov za blaženje posledic epidemije v gospodarstvu. Krivičnosti in pristranosti tega primera se ne zavemo neposredno ob gledanju oddaje, temveč šele po zavestni refleksiji in primerjanju:

Za lajšanje posledic epidemije je vlada namenila dve milijardi Evrov (pozneje tri), kar je največji tovrstni ukrep v zgodovini samostojne Slovenije. Za predstavitev teh ukrepov, ki bodo mnogim tisočem zaposlenih rešili delovno mesto ali olajšali težke razmere, je TVS namenila Janezu Janši eno repliko, dolgo 6 sekund in še eno, dolgo 10 sekund. Vse drugo so spet povzeli novinarji, tako da Janša ni nagovarjal državljanov neposredno. Ko pa je prejšnji premier Marjan Šarec odstopil, je njegovo izjavo, ki ni imela druge tehtne vsebine razen dejstva, da ne zmore voditi vlade, predvajala 31 sekund. Kot vedno, kamera TVS predstavi Marjana Šarca v velikem planu, Janeza Janšo v oddaljenem splošnem planu:

TV Dnevnik, 27. 1. 2020. Marjan Šarec ob odstopu, izjava: 31 sekund TV Dnevnik, 27. 1. 2020. Marjan Šarec ob odstopu, izjava: 31 sekund
TV Dnevnik, 24. 3. 2020. Janez Janša ob predstavitvi največjega svežnja pomoči v zgodovini Slovenije: 16 sekund TV Dnevnik, 24. 3. 2020. Janez Janša ob predstavitvi največjega svežnja pomoči v zgodovini Slovenije: 16 sekund

Sklep

Prikazane anomalije so le zbir izstopajočih primerov pristranosti, ki jo TV Slovenija kaže do sedanjega predsednika vlade RS – prek njega pa je krivična do nas, državljanov. Menimo, da tovrstni odkloni od objektivnega poročanja dokazujejo, da tako urednike kakor del strokovnega osebja (snemalce, montažerje idr.) pri njihovem delu vodi levi politični aktivizem namesto profesionalne skrbi za uravnoteženo ter verodostojno informiranje javnosti.

Zgoraj prikazani posnetki oddaje Dnevnik dokazujejo, da se Televizija Slovenija dobesedno bori proti obrazu Janeza Janše in da proti njegovi osebi vodi specialno informacijsko vojno.

Dejstvo, da TV Slovenija na tišji način nadaljuje dolgoletno ideološko kampanjo proti Janezu Janši tudi, ko je postal predsednik vlade RS v kriznih razmerah epidemije, je zavrženo. Menimo, da s tem TV Slovenija ne le škoduje dobrobiti slovenske javnosti in državljanov, ki plačujemo RTV prispevek, ampak poudarjeno krši Zakon o Radioteleviziji Slovenija, mdr. njegov 4. člen:
»RTV Slovenija zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu […] tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije.«