RTV Slovenija se izmika in ne pojasni manipulacij na MMC RTV

objavil Glasno1 dne 24.10.2018

V analizi “Razkrivajo se nove medijske manipulacije in kršenje zakona na RTV Slovenija”, ki smo jo objavili 27. 9. 2018 in si jo lahko preberete na tej povezavi, smo opozorili na primer selektivnega poročanja, manipuliranja z objavami in nedopustnega brisanje komentarjev na spletnem portalu MMC RTV. Gre za ravnanja, ki si jih javni medij nikakor ne bi smel privoščiti. Z ugotovitvami smo seznanili varuhinjo, generalnega direktorja in programski svet ter od vseh pričakovali korektno obravnavo.

Odgovorila je le varuhinja, a se je izmaknila konkretnim vsebinskim odgovorom na bistvena vprašanja. Odgovorna urednica Kaja Jakopič v odgovoru zavaja in se izmika, varuhinja pa meni, da je njen odgovor zadovoljiv. Iz zapisanega je tako moč razumeti, da na MMC RTV v omenjenih primerih ni prišlo do napačnih ravnanj.

Izmikanje konkretnim odgovorom s strani RTV Slovenija

Takšne ugotovitve so v nasprotju z dejstvi in predstavljajo podcenjevanje širše slovenske javnosti ter povsem nesprejemljiv odnos do financerjev programov RTV Slovenija.

Z RTV Slovenija želimo vzpostaviti dostojno komunikacijo. Bistveni sestavni dela takšne komunikacije ni leporečenje in izmikanje, pač pa argumentirani in natančni odgovori ter predstavitev konkretnih ukrepov, s katerimi bo vodstvo RTV Slovenija preprečevalo kršitve zakona, poklicnih meril in programskih standardov. Vsakršno odmikanje iz te smeri odločno zavračamo.

Da vprašanja, na katera je opozorila analiza, ne bodo ostala neodgovorjena, smo jih v novem pismu varuhinji, generalnemu direktorju, predsedniku programskega sveta in članom programskega sveta ponovno izpostavili. Zahtevamo, da nam na ta vprašanja jasno odgovorijo. Če varuhinja tega ne zmore ali noče, morata to storiti programski svet in generalni direktor.

Pismo z dne 22. 10. 2018 si lahko v celoti preberete v nadaljevanju. Zatem pa navajamo tudi pisanje varuhinje z dne 9. 10. 2018, kjer je vidno zatiskanje oči pred očitnimi nepravilnostmi na MMC RTV, in izvorno prijavo gibanja GLASNO! z dne 27. 9. 2018.


Pismo gibanja GLASNO! s ponovljenimi bistvenimi vprašanji glede kršitev na MMC RTV

Poslano 23. 10. 2018

Zadeva: Izmikanje konkretnim odgovorom s strani varuhinje v zvezi s primerom MMC RTV

Spoštovani varuhinja gospa Ilinka Todorovski, generalni direktor gospod Igor Kadunc, predsednik programskega sveta gospod Ciril Baškovič in člani programskega sveta RTV Slovenija,

odgovor varuhinje na primer MMC RTV, ki smo ga naznanili v dopisu z dne 27. 9. 2018, je do gibanja GLASNO! ter celotne slovenske javnosti podcenjujoč. Bistvenim vprašanjem, ki se ob omenjenem primeru odpirajo in smo jih v naši analizi tudi dobro argumentirali, se varuhinja preprosto izogne. Prav tako se varuhinja ne opredeli, ali je pri omenjenem ravnanju zaznala kršitve zakona, poklicnih meril in programskih standardov.

Naj poudarimo, da želimo vzpostaviti in vzdrževati dostojen nivo komunikacije. To ne pomeni samo to, da si vljudno dopisujemo, pač pa da na vprašanja, ki se skozi analize odpirajo, RTV Slovenija tudi argumentirano in natančno odgovori. Izogibanje bistvenemu zavračamo in vas prosimo, da se ga ne poslužujete.

Ponovno, pa morda nekoliko z drugimi besedami, postavljamo pomembna vsebinska vprašanja v zvezi z omenjenim primerom:

  • Zakaj je bil povzetek izjave Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) objavljen šele 26. ali 27. 9. 2018, po protestu ZNP, in ne 19. 9. 2018, ko je bil poslan javnosti, medtem ko je bil povzetek izjave Društva novinarjev Slovenije (DNS) objavljen takoj, ko je prišel v javnost, to je 24. 9. 2018? Kje so razlogi za različen, do ZNP diskriminatoren, odnos?
  • Se vam zdi povzetek izjave ZNP na način, da se osem dni po njenem nastanku pripne tri dni stari »novici«, ki je že davno zdrsnila v spletni arhiv in je nihče več ne bere, ustrezen in primerljiv z aktualnostjo in načinom objave povzetka izjave DNS, ki je bila pripeta novici praktično takoj ob njeni objavi, ko se je tudi najmanj en dan nahajala na prvi strani spletnega portala?
  • Če se ne strinjate z dejstvom, da čas zadnjega posega ni pravilno naveden, zakaj ne zahtevate od uredništva, da vam dostavi celotno zgodovino posegov v omenjeno novico, iz česar bi lahko tudi utemeljeno sklepali, kdaj in zakaj je prišlo do bralcu netransparentnega spreminjanja vsebine objave?
  • Zakaj so bili pod novico brisani komentarji, ki očitno uredništvu vsebinsko niso ustrezali, ker so bili v podporo dr. Jožetu Možini? S tem v zvezi naj poudarimo, da so vaše navedbe, da je do pojasnil upravičen edino avtor komentarja, za javni medij povsem nesprejemljive. Javnosti morate povsem natančno pojasniti, kdaj in zakaj so bili komentarji izbrisani. Da bomo še bolj konkretni vas prosimo, da pridobite in nam posredujete spisek in vsebino vseh izbrisanih komentarjev v času 24. 9. 2018 med 8h in 12h, vključno z razlogi izbrisa.
  • Do kršenja katerih členov zakona, poklicnih meril in programskih standardov je po vašem mnenju prišlo z opisanimi ravnanji?
  • Kako bo vodstvo RTV Slovenija ukrepalo v konkretnem primeru?
  • Kako bo vodstvo RTV Slovenija ukrepalo v sistemskem smislu, da se podobne situacije ne bodo več ponovile? Naj ob tem opozorimo, da prejemamo večje število prijav naših članov, ki ugotavljajo, da prihaja pri brisanju komentarjev do uredniške manipulacije z namenom nedopustnega vplivanja na javno mnenje.

Postavlja pa se še vprašanje, ki se tiče potencialne subjektivnosti in pristranskosti varuhinje pri presoji obravnavanega primera:

  • Zakaj se v omenjenem primeru varuhinja ne izloči, saj je, glede na dejstvo, da izjava ZNP zahteva njeno razrešitev zaradi sumov sodelovanja s tajno policijo totalitarnega režima, zagotovo potencialno podvržena subjektivni pristranskosti pri presoji primera?

V pričakovanju konkretnih, natančnih in argumentiranih odgovorov vas pozdravljamo,

gibanje GLASNO!, zanj dr. Stane Granda


Odgovor varuhinje na prijavo kršitev na MMC RTV

Prejeto s strani gibanja GLASNO! 9. 10. 2018

Spoštovana gospa Vera Mejak, pobudnica gibanja GLASNO!,

prejela sem vaše sporočilo z dvema prilogama, v katerih se pritožujete nad poročilom s seje Programskega sveta RTV Slovenija 24. septembra, objavljenem na MMC (http://www.rtvslo.si/slovenija/katja-seruga-ni-dobila-podpore-programskega-sveta-rtv-slovenija/466797), in nad moderiranjem komentarjev pod novico. Menite, da poročilo s seje ni vsebovalo vseh dejstev in da je bilo neupravičeno odstranjenih nekaj komentarjev.

Za odziv sem prosila urednico Uredništva za nove medije Kajo Jakopič. Kopiram njen odgovor: »V omenjenem primeru, ki se navaja v dopisu, ne gre za nikakršno manipulacijo, in te očitke tudi zavračamo.

Že v ponedeljek zjutraj, pred začetkom seje Programskega sveta RTVSLO, smo imeli na portalu objavljeno novico po STA, v kateri je bilo med drugim navedeno: ‘Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič pa je za STA potrdil, da bo svet razpravljal tudi o pozivu Združenja novinarjev in publicistov k razrešitvi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski. Združenje varuhinji očita dvojna merila pri presoji programskih vsebin, poziv pa je naslovilo tako na generalnega direktorja kot svet.’

Pozneje smo v to novico dodali tudi odziv DNS-ja, ki smo ga isti dan prejeli na mejl uredništva. Vse to je bilo v napovedni novici do popoldneva, ko se je seja PS že pričela. Popoldanski dežurni novinar je kasneje to novico ažuriral z novimi podatki s seje, ta del pa izpustil, saj o tem potem na seji PS niso razpravljali, ker je bila prekinjena.

Daljši odziv ZNP smo zato dodali v novico naknadno, potem, ko smo ga v uredništvo tudi prejeli.

Na splošne očitke glede brisanja komentarjev ne moremo konkretno odgovoriti. Pojasnila glede brisanja komentarjev lahko vsak uporabnik zahteva preko obrazca na spletnem naslovu: https://www.rtvslo.si/obrazci/uporabniske-vsebine, pri čemer je potrebno navesti konkreten komentar.«

Menim, da je uredničino pojasnilo celovito in da ustrezno odgovarja na očitke.

Ne da bi posegala v konkretno vsebino, lahko odgovoru dodam nekaj načelnih pojasnil oz. mnenj. Menim, da so uredništva RTV Slovenija o dogajanju v Zavodu dolžna poročati na enak način kot o drugih tematikah, ki so v javnem interesu, pri tem pa morajo upoštevati temeljna novinarska merila, in sicer natančnost, nepristranskost, preverjanje dejstev, verodostojnost in odgovornost. Če pri tem naredijo napako, so jo dolžna odpraviti. Če je torej Uredništvo novih medijev ob poročanju o seji Programskega sveta opazilo pomanjkljivost ali bilo opozorjeno na spregledano dejstvo, je ravnalo pravilno, ko je besedilo po opozorilu ustrezno dopolnilo. Pri tem je pomembno spomniti na naravo spletnega poročanja, in sicer, da se spletne novice sproti nadgrajujejo in dopolnjujejo, da spremembam sledijo ne le z dodatnimi informacijami, ampak tudi z bistvenimi spremembami, denimo v naslovu, grafični opremi, dodani AV ali fotografski opremi. Takšnih sprememb, dopolnitev in popravkov ni mogoče enačiti z manipuliranjem. Menim pa, da bi bilo zaradi preglednosti in sledljivosti različic neke spletne novice primerno kronološko beležiti vse posege. Uredništvu za nove medije bom priporočila, da se kot zadnji poseg v novico z zapisom ure vedno zabeleži tisti, ki se je zgodil nazadnje, ne glede na to, ali je šlo za večjo vsebinsko dopolnitev oz. spremembo v vsebini ali manjši jezikovni poseg oz. popravljanje zatipkov.

Glede moderiranja komentarjev na www.rtvslo.si lahko pojasnim, da imajo moderatorji ne le pravico, ampak tudi dolžnost, da bdijo nad uporabniškimi vsebinami in njihovo skladnostjo s kodeksom, ki ga sprejme vsak uporabnik (http://www.rtvslo.si/strani/moj-splet/669#pravila). V kodeksu je zapisano, kakšni komentarji ne sodijo pod članke (npr. oddaljevanje od tematike, žaljenje drugih uporabnikov, uporaba neprimernega govora itd.). Kot varuhinja nimam vloge nadmoderatorja, da bi ugotavljala, ali je bil kakšen komentar odstranjen ali ne ter zakaj; to lahko vedno preveri vsak uporabnik sam, ki tudi ve, kaj je napisal. Uporabnikom zato vedno svetujem branje pogostih vprašanj in odgovorov (https://www.rtvslo.si/strani/pogosta-vprasanja-in-odgovori/5670/embedjQ) ter neposredno komunikacijo z moderatorji.

Na koncu zapisujem, da svoje delo opravljam v skladu s Pravilnikom o delovanju varuha, da je moje delo javno in da o njem lahko vsak izreka svoje mnenje. S temi mnenji ne morem polemizirati, ne glede na to, ali so objavljena v medijih RTV Slovenija ali v drugih medijih. Želela pa bi si, da bi bila mnenja argumentirana. Če nekdo na primer zapiše, da varuhinja uprizarja gonjo zoper nekoga, bi pričakovala, da tak zapis utemelji. Za pojasnila in odgovore na vprašanja sem na voljo vsem medijem. V zvezi s pozivom ZNP oz. GLASNO! sem odgovorila na več novinarskih vprašanj. V odgovorih sem med drugim zapisala (in zapisujem tudi tokrat), da bi bilo v analizi varuhovega dela po mojem mnenju smiselno primerjati primerljivo, denimo ločeno mnenja o komentarjih, mnenja o polemičnih oddajah, mnenja o intervjujih itd. Obžalujem, če kdor koli v mojih poročilih prezre, kar je bilo v njih zapisano, ali prebere nekaj, česar v njih ni, ali jim pripisuje motiv, ki ne obstaja.

Lep pozdrav, Ilinka Todorovski, Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev


Prijava kršitev na MMC RTV in seznanitev vodstva RTV Slovenija z rezultati analize

Poslano s strani gibanja GLASNO! 27. 9. 2018, na podlagi podrobne analize primera

RTV Slovenija: Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev gospa Ilinka Todorovski, Generalni direktor RTV Slovenija gospod Igor Kadunc, Programski svet RTV Slovenija

Zadeva: Utemeljeni sumi o kršitvi zakona, poklicnih meril in programskih standardov na RTV Slovenija

Člani gibanja GLASNO! so nas opozorili na kršitve, ki so se dogajale na MMC RTV v zvezi z obveščanjem slovenske javnosti o izjavah dveh stanovskih novinarskih združenj, in sicer Združenja novinarjev in publicistov z dne 19. 9. 2018 ter Društva novinarjev Slovenije z dne 24. 9. 2018, ter brisanjem komentarjev pod člankom, ki je najprej napovedoval sejo programskega sveta RTV Slovenija, ki je bila 24. 9. 2018, in kasneje z nje poročal.

Podrobnejše utemeljitve so v blogu »Razkrivajo se nove medijske manipulacije in kršenje zakona na RTV Slovenija«, ki je dostopen na spletnem naslovu gibanja GLASNO!: https://www.glasno.si/post/mmc_rtv_manipulira_krsi_zakon. Blog tudi prilagamo dopisu.

Pričakujemo, da boste, tako varuhinja kot generalni direktor in programski svet, dogajanja natančno raziskali, zaradi kršenja zakona, poklicnih meril in programskih standardov proti odgovornim ustrezno ukrepali, slovenski javnosti pa o vsem transparentno poročali.

Pričakujemo in pozivamo tudi, da se tovrstne manipulacije na RTV Slovenija nemudoma prenehajo! Po do sedaj zbranih obvestilih ne gre za edini takšen primer, pač pa je podobno ravnanje pogosta praksa.

S spoštovanjem, gibanje GLASNO!, zanj Vera Mejak